Boxer motorom se nazivaju oni agregati kod kojih je kretanje klipova i klipnjača u horizontalnoj ravni, jedan naspram drugog, i podseća na žestok okršaj između dva boksera u ringu.

Među značajnije prednosti možemo navesti to što je ceo sklop motora, transmisije, kardanske osovine i diferencijala raspoređeno u lateralno simetričnom položaju i istoj liniji, bez devijacija i istupanja, što je karakteristika drugih koncepcija koje ne koriste za pogon bokser motor. Sve zajedno to omogućava bolju upravljivost, bolji raspored masa celog automobila i u krajnjoj liniji sigurniju i bezbedniju vožnju, a kod sportskih modela bolje vozne karakteristike, naročito u brzom prolasku kroz krivine i na mekoj i na tvrdoj podlozi.

Pri samom radu klipovi ovog motora, zbog već navedenog opozitnog kretanja, u jednom delu putanje ne moraju da savladavaju i gravitacione uticaje, što za posledicu ima brži odziv snage motora na dodavanje gasa, što je posebno bitno u takmičarskim uslovima.


Izvor: https://mlfree.com/sve-o-boxer-motoru/?ao_noptimize=1