Menu
Vaša korpa

Zaštita privatnosti

Spotter Sova doo (u daljem tekstu „Spotter Sova") zahvaljuje vam se na interesovanju za naše proizvode.

Zaštita vaše privatnosti tokom čitavog postupka obrade podataka o ličnosti, kao i bezbednost svih poslovnih podataka, veoma su nam važni. Podatke o ličnosti prikupljene tokom vaše posete našoj onlajn prodavnici i obrađujemo u poverenju i isključivo u skladu sa zakonskim propisima.

Prikupljanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti
Podaci o ličnosti uključuju sve informacije koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili se može identifikovati, npr. ime, prezime, adrese, brojeve telefona, adrese e-pošte, ključne ugovorne podatke, ugovorne podatke o računovodstvu i podatke za plaćanje koji odražavaju identitet lica.

Mi prikupljamo, obrađujemo i koristimo podatke o ličnosti (uključujući i IP adrese) isključivo kada za to ili postoji pravni osnov, ili kada ste nam dali saglasnost za obradu ili korišćenje podataka o ličnosti u tom pogledu, npr. posredstvom registracije.

Svrhe obrade i pravni osnov
Mi, kao i pružaoci usluga koje mi angažujemo, obrađujemo vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe obrade:

Pružanje ovih onlajn ponuda
Pravni osnov: Naš legitimni interes za direktni marketing, ako je to u skladu sa zaštitom podataka i zakonom o zaštiti konkurencije.

Odgovor na upite korisnika u okviru obrasca za kontakt
Pravni osnov: Naš legitimni interes za direktni marketing i za unapređenje naših proizvoda i usluga, ako se to vrši u skladu sa uredbama o zaštiti podataka i zakonom o zaštiti konkurencije u pogledu izvršenja ugovora u odnosu na pristanak.

Rešavanje pitanja prekida usluga, kao i iz sigurnosnih razloga
Pravni osnov: Ispunjavanje naših pravnih obaveza u pogledu bezbednosti podataka, i prevashodno, legitimni interes za rešavanje problema u prekidu usluga, kao i za zaštitu naših ponuda.

Samopromocija i promocija od strane drugih, kao i istraživanje tržišta i analiza obuhvaćenosti izvršena u zakonskim okvirima ili na osnovu pristanka
Pravni osnov: Pristanak ili prevashodno, naš legitimni interes za direktni marketing, ako je to u skladu sa zaštitom podataka i zakonom o zaštiti konkurencije.

Zaštita i odbrana naših prava
Pravni osnov: Naš legitimni interes za potvrdu i odbranu naših prava.

Datoteke evidencije
Svaki put kada koristite internet, vaš pretraživač šalje određene informacije koje čuvamo u takozvanim datotekama evidencije.

Datoteke evidencije čuvamo kako bismo utvrdili prekide u pružanju usluga i iz bezbednosnih razloga (npr. kako bismo istražili pokušaje napada) tokom perioda od 10 dana, i nakon toga ih brišemo. Datoteke evidencije koje se moraju održavati kao dokazi izostavljene su iz brisanja dok se relevantni incident ne reši i mogu, zavisno od slučaja, da budu dostavljene nadležnim istražnim organima.

U datotekama evidencije čuvaju se sledeće informacije:

  • IP adresa (adresa internet protokola) terminalnog uređaja koji se koristi za pristupanje onlajn ponudi;
  • internet adresa stranice sa koje se pristupa onlajn ponudi (takozvani URL porekla ili URL upućivač);
  • naziv pružaoca usluga koji je korišćen za pristup onlajn ponudi;
  • naziv datoteka ili informacija kojima je pristupljeno;
  • datum i vreme, kao i trajanje opoziva podataka;
  • informacije o operativnom sistemu i korišćenom internet pretraživaču, uključujući i instalirana proširenja
  • šifra http statusa (npr. „Zahtev uspešan” ili „Tražena datoteka nije pronađena”).

Deca
Ova onlajn ponuda nije namenjena deci mlađoj od 16 godina.

Prenos podataka drugim kontrolorima
U principu, vaši podaci o ličnosti prosleđuju se drugim kontrolorima samo ako je to potrebno za ispunjenje ugovornih obaveza, ili ako mi, ili treće lice, imamo legitiman interes da izvršimo prenos podataka, ili ako ste nam dali saglasnost (primer podatke koje dajemo brzoj pošti radi isporuke paketa).

Pored toga, podaci se mogu prenositi drugim kontrolorima kada smo dužni da to uradimo po osnovu zakonskih odredaba ili važećih administrativnih ili sudskih naloga.

Pružaoci usluga (opšte)
Angažujemo eksterne pružaoce usluga za zadatke kao što su prodaja i marketinške usluge, upravljanje ugovorima, obrada plaćanja, programiranje, hosting podataka i usluge kontakt centra. Takve pružaoce usluga smo pažljivo izabrali i redovno ih nadgledamo, posebno u pogledu urednog rukovanja podacima i zaštite podataka koje oni čuvaju. Svi pružaoci usluga su dužni da čuvaju poverljivost i da poštuju zakonske odredbe.

Prenos primaocima izvan Republike Srbije
Možemo da prenesemo lične podatke primaocima koji se nalaze izvan Republike Srbije u takozvanim trećim zemljama. U takvim slučajevima, pre prenosa obezbeđujemo da primalac podataka pruža odgovarajući nivo zaštite podataka ili da ste vi dali saglasnost za takav prenos. Imate pravo da dobijete pregled primalaca u trećim zemljama i kopiju posebno dogovorenih odredaba koje obezbeđuju odgovarajući nivo zaštite podataka.

Trajanje skladištenja, periodi čuvanja
U principu, mi čuvamo vaše podatke onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje naših onlajn ponuda i povezanih usluga ili tokom perioda u toku kojeg imamo legitiman interes da čuvamo podatke (npr. možda i dalje imamo legitiman interes da šaljemo marketinške materijale putem pošte nakon ispunjenja naših ugovornih obaveza). U svim drugim slučajevima, mi brišemo vaše podatke o ličnosti, s izuzetkom podataka koje smo dužni da čuvamo radi ispunjenja ugovornih obaveza (npr. po osnovu perioda čuvanja propisanih poreskim i privrednim zakonima, dužni smo da čuvamo dokumente kao što su ugovori i fakture tokom određenog perioda).

Korišćenje kolačića
U kontekstu naših onlajn usluga, postoji mogućnost korišćenja kolačića i mehanizama za praćenje. Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu da budu sačuvane na vašem uređaju kada posećujete naše onlajn usluge. Praćenje je omogućeno korišćenjem različitih tehnologija. Mi naročito obrađujemo informacije koristeći tehnologiju piksela odnosno tokom analize datoteka evidencije.

Kategorije
Razlikujemo kolačiće koji su obavezni za potrebe tehničkih funkcija onlajn usluga i kolačiće i mehanizme za praćenje koji nisu obavezni za tehničke funkcije onlajn usluga.
Generalno je moguće koristiti onlajn usluge bez bilo kakvih kolačića koji ne služe u tehničke svrhe

Kolačići koji su potrebni iz tehničkih razloga
Pod kolačićima koji su potrebni iz tehničkih razloga podrazumevamo kolačiće bez kojih tehničko pružanje onlajn usluga ne bi bilo obezbeđeno. Oni uključuju, na primer, kolačiće koji čuvaju podatke kako bi se obezbedila neometana reprodukcija video ili audio sadržaja.
Takvi kolačići će biti obrisani nakon što napustite stranicu.

Opšte
Korišćenjem marketinških kolačića i mehanizama za praćenje mi i naši partneri možemo da vam prikazujemo ponude na osnovu vaših interesovanja, a na osnovu analize vašeg korisničkog ponašanja:

Statistika:
Korišćenjem statističkih alata merimo npr. broj vaših pregleda stranice.

Praćenje konverzije:
Naši partneri za praćenje konverzije postavljaju kolačić na vaš računar („kolačić za konverziju”) u slučaju da ste došli na našu internet stranicu preko reklame odgovarajućeg partnera. Ovi kolačići obično postanu nevažeći nakon 30 dana. Ako posetite određene stranice na našoj internet stranici i kolačić još nije istekao, mi i određeni partner za konverziju možemo da prepoznamo da je određeni korisnik kliknuo na reklamu i tako bio preusmeren na našu internet stranicu. To se može izvršiti na više uređaja. Informacije prikupljene posredstvom kolačića za konverziju koriste se za sastavljanje statistike o konverziji i za utvrđivanje ukupnog broja korisnika koji su kliknuli na određenu reklamu i bili preusmereni na stranicu sa oznakom za praćenje konverzije.

Dodaci za društvene mreže:
Neke stranice naše onlajn usluge uključuju sadržaj i usluge drugih pružalaca usluga (npr. Facebook), koji takođe možda koriste kolačiće i aktivne module.

Napominjemo da korišćenje alata može da uključuje prenos vaših podataka primaocima izvan Republike Srbije gde ne postoji adekvatan nivo zaštite podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti GDPR.

Naziv: Google Analytics
Pružalac usluga: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD
Funkcija: Analiza ponašanja korisnika (pretraživanje stranica, broj posetilaca i poseta, preuzimanja), kreiranje korisničkih profila pod pseudonimom na osnovu informacija sa više uređaja prijavljenih Google korisnika (praćenje više uređaja), proširenje podataka o korisnicima pod pseudonimom sa informacijama koje se posebno odnose na ciljnu grupu, a koje daje Google, retargetiranje, UX testiranje, praćenje konverzije i retargetiranje zajedno sa Google Ads

Naziv: Google Tag Manager
Pružalac usluga: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD
Funkcija: Upravljanje tagovima internet stranica putem korisničkog interfejsa, integracije programskih kodova na našim internet stranicama

Naziv: Google Ads
Pružalac usluga: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD
Funkcija: Postavljanje reklama, remarketing, praćenje konverzije
Dodatne informacije su dostupne na: https://adssettings.google.com/authenticated

Upravljanje kolačićima i mehanizmima za praćenje
Možete da upravljate svojim podešavanjima kolačića i mehanizama za praćenje u podešavanjima svog pretraživača, odnosno našim podešavanjima privatnosti.
Napomena: Podešavanja koja ste izvršili odnose se isključivo na pretraživač koji se koristi u svakom slučaju.

Bezbednost
Naši zaposleni i kompanije koje pružaju usluge u naše ime u obavezi su da čuvaju poverljivost i postupaju u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka. Preduzimamo sve neophodne tehničke i organizacione mere kako bismo obezbedili odgovarajući nivo bezbednosti i kako bismo zaštitili vaše podatke sa kojima radimo, posebno u pogledu rizika od nenamernog ili nezakonitog uništavanja, manipulacije, gubitka, promene ili neovlašćenog obelodanjivanja ili neovlašćenog pristupa. Naše sigurnosne mere se konstantno unapređuju u skladu sa tehnološkim napretkom.

Prava korisnika
Za ostvarivanje vaših prava, slobodno koristite detaljne informacije navedene u odeljku „Kontakt”.

Pravo na informacije i pristup
Imate pravo da dobijete informacije od nas o tome da li su vaši podaci o ličnosti obrađeni i, ako je to slučaj, da pristupite vašim podacima o ličnosti.

Pravo na ispravku i brisanje
Imate pravo da ostvarite ispravljanje netačnih podataka o ličnosti. Ukoliko su ispunjeni zakonski zahtevi, imate pravo da ostvarite dopunu ili brisanje svojih podataka.

Ovo se ne odnosi na podatke koji su neophodni za izdavanje računa ili računovodstvo, ili koji podležu zakonskoj obavezi čuvanja. Ipak, ako pristup takvim podacima nije neophodan, njihova obrada je ograničena (pogledati u nastavku).

Ograničavanje obrade
Ukoliko su zakonski zahtevi ispunjeni, imate pravo da zahtevate da obrada vaših podataka bude ograničena.

Prenosivost podataka:
Ukoliko su zakonski zahtevi ispunjeni, možete da zatražite da primite podatke koje ste nam pružili u strukturisanom, uobičajeno korišćenom formatu koji može mašinski da se očita ili – ako je tehnički izvodljivo – da prenesemo takve podatke trećem licu.

Pravo na prigovor
Imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti za potrebe direktnog marketinga u svakom trenutku. Imajte u vidu da iz organizacionih razloga mogu da postoje preklapanja između vašeg prigovora i korišćenja vaših podataka u okviru kampanje koja je već u toku.

Pored toga, imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti u bilo kom trenutku, ukoliko se to zasniva na „legitimnom interesu”. Mi ćemo onda prekinuti obradu vaših podataka, osim ukoliko možemo da pokažemo uverljivu legitimnu osnovu u skladu sa zakonskim uslovima koji prevazilaze vaša prava.

Povlačenje pristanka
Ako ste dali pristanak za obradu vaših podataka, imate pravo da povučete taj pristanak u bilo kom trenutku, što će se primenjivati ubuduće. Zakonitost obrade podataka pre vašeg povlačenja pristanka ostaje neizmenjena.

Izmena obaveštenja o zaštiti podataka
Zadržavamo pravo da promenimo naše mere za bezbednost i zaštitu podataka. U takvim slučajevima izvršićemo izmenu na ovim stranicama našeg sajta.

Kontakt
U slučaju da želite da stupite u kontakt sa nama, molimo vas da nas kontaktirate putem forme klikom ovde.

Kako biste potvrdili svoja prava u slučaju povrede zaštite prava kao i ukoliko imate bilo kakvih predloga ili pritužbi u pogledu obrade vaših podataka o ličnosti, preporučujemo da se obratite našem odgovornom licu za zaštitu podataka pismeno na adresu

Spotter Sova doo
Grada Sirena 15
34000 Kragujevac, Srbija

Email: info@spottersova.rs
Telefon: +381 60 0104366

Koristimo "kolačiće" kako bi vam osigurala personalizovano i kvalitetno iskustvo na stranici, bez prikupljanja vaših ličnih podataka. Prihvatanjem korišćenja "kolačića" saglasni ste sa našom politikom privatnosti.